Projectes finals de carrera

Avui només us deixo dos links:

  • El del Treball Final de Grau en Enginyeria Informàtica, fet al 2011. Es tracta d’una memòria i un vídeo on s’explica el procés de disseny i implementació d’un magatzem de dades corporatiu, així com els processos ETL (extracció – transformació i càrrega de dades) per a posterior explotació de la informació (intel·ligència empresarial).
  • El del Treball Final de l’Enginyeria Tècnica, fet al 2006 però publicat al Repositori Institucional de la UOC al 2010. Hi trobareu la descripció del procés seguit en la construcció d’una aplicació destinada a gestionar les subvencions d’un ajuntament, emprant la tecnologia J2EE, així com una breu descripció dels fonaments d’aquesta tecnologia.

Fins aviat!

Anuncis