Servei CEPRAL

Servei CEPRAL

CEPRAL: Certificació de la Experiència Professional per a Reconeixements Acadèmics i Laborals

21 de maig de 2013 – El COETIC posa en marxa el Servei CEPRAL i emet la comunicació següent:

Molts professionals de la informàtica, titulats o no, es troben davant la necessitat d’acreditar la seva experiència professional davant empreses i universitats. Evidenciar la experiència professional no és trivial, perquè fer-lo be suposa que primer l’interessat ha de documentar-la amb fonts diverses, i després el destinatari ha d’analitzar-la adequadament.

Al món laboral això és força inviable i en el millor dels casos es fa només a la etapa final d’un procés de selecció quan és, o pot ser, força rigorós. En general, davant les empreses, la experiència professional és auto-declarada en els CV i això dificulta enormement a les empreses diferenciar als professionals amb experiència dels que realment no la tenen.

Conscients d’aquesta problemàtica, el COETIC ha dissenyat un servei de certificació de la experiència professional, que facilita als professionals informàtics acreditar amb un únic document —un certificat— el seu nivell d’experiència acumulada en un determinat perfil professional bàsic de l’àmbit de l’enginyeria informàtica.

Aquesta certificació d’experiència professional està adreçada tant als professionals titulats com als no titulats. El COETIC entén que ha de ser així perquè reconeix que hi ha magnífics professionals en perfils concrets de l’àmbit de l’enginyeria que no estan titulats, i perquè en definitiva, la certificació no és d’avaluació de coneixements sinó d’experiència professional evidenciada.

Per fer efectiu aquest servei, anomenat CEPRAL (Certificació de la Experiència Professional per a Reconeixements Acadèmics i Laborals), en el COETIC s’ha constituït el Comitè CEPRAL, que està composat per 12 col‧legiats que s’han format adequadament en el disseny i anàlisi de perfils professionals per poder oferir aquest servei de manera rigorosa a la societat.

El servei s’ofereix a través de la plataforma https://coetic.cepral.net i desitgem que aquesta innovació que ha dissenyat i implementat el COETIC sigui de profit i ben acollida pels professionals de la informàtica, les empreses i les universitats.

 La Junta Directiva i Comitè CEPRAL del COETIC

Anuncis

La importància de col·legiar-se

Membres del COETIC

Membres del COETIC, febrer de 2013

Fa molts anys que treballo en el sector de les TIC, però fa tot just un mes que m’he col·legiat al COETIC i tinc el número 473. Ara em pregunto perquè no ho vaig fer abans! De fet, en acabar la ETIG(1) al 2006 ja m’ho vaig plantejar, però vaig pensar que ja ho faria més endavant i tot es va quedar en la intenció. No ha estat fins ara que, un cop acabat el Grau en EI(2), vaig recuperar i materialitzar aquesta idea gràcies al meu ex-tutor de la UOC, el qual em va explicar que estava molt content dels serveis i avantatges que oferia el col·legi i m’ho va recomanar.

Recentment, el COETIC ha modificat els seus estatuts per incloure als nous Graduats de l’EEES(3). Tinc la sort o el privilegi de ser la primera graduada del nou pla de Bolonya que s’associa al col·legi. El passat 23 de febrer de 2013, en una jornada de formació per als col·legiats, vaig poder conèixer personalment a la gran majoria dels membres de la Junta del COETIC. No puc deixar d’agrair-los a tots, en especial al Degà, la seva cordialitat i els seus detalls. Aprofito aquestes línies per dir que m’ho vaig passar molt bé escoltant els debats espontanis que es van generar sobre la nostra professió i em vaig sentir molt a gust en aquell grup.

Com és sabut, tot col·legiat està subjecte al compliment d’un codi d’ètica i pràctica professional anomenat Codi Deontològic. En el fons, aquest codi expressa el que tota persona honesta, responsable i compromesa amb la seva feina  hauria de fer. Es pot llegir el resum o el detall a la URL http://www.coetic.org/content/view/7/8/lang,ca/.

Col·legiar-se no només comporta gaudir de descomptes en cursos especialitzats o d’una cobertura jurídica en l’exercici de la professió, sinó que a més representa ratificar-se com a bon professional, acceptant treballar tenint en compte en tot moment els principis del codi deontològic.

Notes al peu:
1.ETIG: Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió
2. GEI: Grau en Enginyeria Informàtica
3. EEES: Espai Europeu d’Ensenyament Superior

Estudiants: aposteu per les enginyeries i les telecomunicacions

CIMA-HPAvui hem assistit amb els companys de feina a la inauguració del CIMA -Centre d’Innovació i Manteniment d’Aplicacions- de l’empresa HP -Hewlett Packard- al Parc Científic i Tecnològic de Girona.

HP va néixer a Palo Alto, de la mà de dos estudiants de la Universitat de Standford i avui dia és una companyia líder a nivell mundial en el sector de les TIC. En tot el món, la mitjana de venda de productes HP és de 3 per segon.

El CIMA està ubicat al mateix Parc Científic de la UDG i neix com a centre modern d’aplicacions punteres en el marc d’un futur creixement sostenible, i amb un fort compromís amb el món universitari i les Administracions Públiques.

Atès que les universitats són les pedreres dels nous professionals de les TIC, el CIMA posa en marxa un observatori tecnològic que permetrà identificar talent tot just acabat de formar i donar-li les oportunitats de desenvolupar les seves habilitats, tot apropant els alumnes a la forma de treballar de les empreses líders en TIC, i generant així coneixement i competitivitat.

Actualment, s’han contractat 30 persones, que podrien arribar fins a 300 en els propers dos anys, la majoria dels quals correspondran a perfils d’alta especialització.

A HP no tant sols és important la tecnologia, sinó també les persones

Algunes paraules que hem escoltat en el discurs i que resumeixen els objectius del CIMA són:
Qualitat, Especialització, Models productius, Qualitat de software, Les TIC com a suport a la eco-eficiència, Big Data, Cloud Computing, Projecció internacional, Excel·lència, Més eficiència i competitivitat, Voluntat de ser un referent en exportació.

És evident que, en el context actual en que molts joves acabats de formar han d’emigrar per desenvolupar la seva professió, tot això és una molt bona notícia.

De fet, l’Alcalde de Girona, Sr. Carles Puigdemont, ha dit referint-se als representant d’HP: “Us estàvem esperant! Girona és un espai òptim per a determinades inversions i pel creixement d’empreses vinculades a les TIC

El conseller Felip Puig ha comentat que “estem entrant en un model nou de proveir la tecnologia a les institucions, sobretot a les administracions públiques, fent-les més obertes.” Dirigint-se als estudiants universitaris “els diria que apostin per les enginyeries i les telecomunicacions”.

Projectes finals de carrera

Avui només us deixo dos links:

  • El del Treball Final de Grau en Enginyeria Informàtica, fet al 2011. Es tracta d’una memòria i un vídeo on s’explica el procés de disseny i implementació d’un magatzem de dades corporatiu, així com els processos ETL (extracció – transformació i càrrega de dades) per a posterior explotació de la informació (intel·ligència empresarial).
  • El del Treball Final de l’Enginyeria Tècnica, fet al 2006 però publicat al Repositori Institucional de la UOC al 2010. Hi trobareu la descripció del procés seguit en la construcció d’una aplicació destinada a gestionar les subvencions d’un ajuntament, emprant la tecnologia J2EE, així com una breu descripció dels fonaments d’aquesta tecnologia.

Fins aviat!